Månad: juni 2015

  • WP 19 Panoramafrihet

    Dagens program handlar om panoramafrihet. Alltså, ska alla fritt få fotografera, filma eller rita av byggnader och konst i offentlig miljö och sedan dela på webben? Gäster är Lennart Guldbrandsson […]

  • WP 18 Tävlingar på Wikipedia

    I detta avsnitt har vi med oss Paracel63 och Deryni, och diskuterar tävlingar på Wikipedia. Veckans tävling – https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Veckans_tävling

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.