Avsnitt 54 – är du relevant lille vän?

En skärskådning av det abstrakta begreppet relevans, en diskussion om Wikipedias användning av Wikidata, nya projekt och 24-timmarsklocka.

Recent Posts