Avsnitt 89 – vad händer de närmaste åren i Wikimedia Sverige?

Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige gästar oss och vi pratar framtidsplaner. Men också basartiklar, relevans, kommande uppförandekoder och kolera (men ingen pest!).

Recent Posts

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.