WP 19 Panoramafrihet

itunes pic
Dagens program handlar om panoramafrihet. Alltså, ska alla fritt få fotografera, filma eller rita av byggnader och konst i offentlig miljö och sedan dela på webben? Gäster är Lennart Guldbrandsson och Karl Sigfrid. Programledare är Håkan Wester och Gustav Lundin.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Freedom_of_panorama