Månad: februari 2022

 • Avsnitt 168 – spökåret n+1

  Vi diskuterar vilket år det är som gäller egentligen, kategoriers storlek, påar prisnomineringar och skolskriverier, konspirerar om önskelisteresultaten och gör undantag för bilder.

 • Avsnitt 167 – kärt land har många namn

  Afghanistan omdirigeras? Interrima grupper, nya grupper och nya kurser. Små förbättringar i det nya temat och så bjuder vi på rekommenderat väder.

 • Avsnitt 166 – nobody puts Baby in a corner

  Vi är tveksamma till att stoppa kvinnor i fack, tycker att två år är plural, möter chefen, röstar på bilder och ultrabyråkrater och ser(?).

 • Avsnitt 165 – i grevens otid

  ångest över valmöjligheter, fototävlar, hälsar ny användargrupp välkomna på okänt språk, engagerar oss i skrivkampanjer och ställer strukturerade frågor.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.