Månad: maj 2015

  • WP 17 Hur ska Wikimedia Sverige jobba framöver?

    Dagens program handlar om arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument till föreningen Wikimedia Sverige. Hur ska föreningen utvecklas och jobba under åren som kommer? Strategidokument för 2015 https://se.wikimedia.org/wiki/Strategi/Strategiarbete_2015

  • WP 16 Webbstjärnan och Wikiversity

    Dagens gäst är Ylva Pettersson, lärare i Skara och ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse. Vi pratade om hur hennes elever skapade en egen mooc på Wikiversity och tävlade i Webbstjärnan. […]

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.