Månad: september 2021

 • Avsnitt 149 – färdigställt

  r av inställningarna, trallar framåt, tvekar om nya strukturerade data, finessar, hälsar välkomna, söker bidrag och omnämner precist.

 • Avsnitt 148 – heliga skript

  Vi skriver avancerade användarfunktioner, kommer åt gamla tidningar, listar populära tveksamma artiklar, röstar, byråkratiserar tillsammans, firar stålars på banken och glömmer att nämna veckans artikel vid namn.

 • Avsnitt 147 – finesser finnes

  Vi finner detaljerna om finesser, idrottande schackspelare, uppförandekodsgrupper, kinesiska blockeringar, ny boss och trevligare diskussionsstarter.

 • Avsnitt 146 – sent ska inställningarna bevakas

  i bevakar och ändrar de senaste inställningarna, kommer åt arkiv, länkar eller inte, väljer e eller ä, får styrelseledamöter, schemalägger, får portugisisk rapport och firar afrikaans.

 • Avsnitt 145 – utseendeofixerat

  wiki loves-tävlingar, miniprenumerationer och avbildningar in vi svansar in på sidospår.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.