Månad: februari 2015

  • WP 11 Gemenskapen runt om i Sverige

    Dagens program handlar om den lokal gemenskapen runt om i landet. Ett samtal mellan Sten Sundin (Falun), Per Andersson (Göteborg), Mikael Lindmark (Umeå), Håkan Wester (Uppsala) och Gustav Lundin (Uppsala+Västerås). […]