Månad: januari 2023

  • Avsnitt 210 – utseende på hal is

    Vi pratar om olika sorters borttag av funktioner och utseende, gör ett mediesvep, ger en massa blänkare för tävlingar och omröstningar. Och så hedrar vi en stor Wikipedian som har lämnat oss.

  • Avsnitt 209 – en spaning på 2023

    Vi försöker förutspå året både i olika händelser och företeelser som tar form samt kvantitativt hur aktiviteten hos användare och läsare spelar ut.

  • Avsnitt 208 – årskrönika 2022

    Vi blickar tillbaka på det gångna året och tar upp de viktigaste händelserna, kikar på statistik och kollar hur nära vi lyckades gissa.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.