Månad: oktober 2019

  • Avsnitt 50 – neutral synvinkel

    Google har blivit lurat, h-index är klurigt, och även om inte Wikipedia tar ställning så gör podden det.

  • Avsnitt 49 – en existensiell negation

    Lång genomgång av vad Wikipedia inte är, några heta diskussioner, många internationella nyheter och wikiarkeologi.

  • Avsnitt 48 – back to basics

    Vi påbörjar en genomgång av grundprinciperna för Wikipedia, fortsätter prata om omnämnande av makar och makor, gör ett par internationella uppföljningar och konstaterar att tack verkar som en en god idé.