Månad: mars 2015

  • WP 13 Synskadad wikipedian

    Är funktionshinder ett problem om man vill skriva på Wikipedia? Vilka hjälpmedel finns och hur bra fungerar de?

  • WP 12 Bibliotek och Wikipedia

    Avsnitt 12 handlar om Bibliotekets roll på Wikipedia. Intervjuad denna vecka är Maria Björk som arbetar på Uppsala stadsbibliotek. Vi pratar om folkbildning, vilken roll biblioteken har och attityder till […]

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.