WP 17 Hur ska Wikimedia Sverige jobba framöver?

itunes pic
Dagens program handlar om arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument till föreningen Wikimedia Sverige. Hur ska föreningen utvecklas och jobba under åren som kommer?

Strategidokument för 2015 https://se.wikimedia.org/wiki/Strategi/Strategiarbete_2015

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.