WP 17 Hur ska Wikimedia Sverige jobba framöver?

itunes pic
Dagens program handlar om arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument till föreningen Wikimedia Sverige. Hur ska föreningen utvecklas och jobba under åren som kommer?

Strategidokument för 2015 https://se.wikimedia.org/wiki/Strategi/Strategiarbete_2015