WP 10 Högskolan och Wikipedia

itunes pic
Ett samtal om hur och varför forskare ska engagera sig på Wikipedia.