WP 005 : Vinnare i Då och Nu, Wikipediastatyn, FSCONS

itunes pic
I det här avsnittet pratade Håkan Wester, Gustav Lundin och Jan Ainali om Då och Nu, Wikipediastatyn i Polen, FSCONS och Ugandaprojektet. PS. Det var på grund av en säkerhetsrisk i Drupal som wikimedia.se var nedstängd.

Länkar

Vinnare i Då och Nu: http://wikimediasverige.wordpress.com/2014/10/17/vinnare-i-da-och-nu-2014/
Pressmeddelande om wikipediastatyn: https://wikimediafoundation.org/wiki/Press_releases/First-ever_Wikipedia_Monument_unveiled_in_Poland
Se monumentet här: https://se.wikimedia.org/wiki/Fil:Wikipedia_Monument_2.JPG
Det Vinnova-projekt som handlade om fler datakällor: https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Offentligkonst.se_2014/Ans%C3%B6kan_till_Vinnova_om_fler_datak%C3%A4llor
Ugandaprojektet: https://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Uganda_Bootcamp
FSCONS https://fscons.org/2014/
Frivilliguppdrag: https://se.wikimedia.org/wiki/Frivilliguppdrag
Möjligt att kommentera på Vetenskapsrådets utkast på riktlinjer för Open Access: http://www.vr.se/omvetenskapsradet/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/nationellariktlinjerforoppentillgangtillvetenskapliginformation/kommenteravetenskapsradetsutkasttillnationellariktlinjer.4.70a7940b146b8f93794b3d6c.html

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.