Avsnitt

 • WP 17 Hur ska Wikimedia Sverige jobba framöver?

  Dagens program handlar om arbetet med att ta fram ett nytt strategidokument till föreningen Wikimedia Sverige. Hur ska föreningen utvecklas och jobba under åren som kommer? Strategidokument för 2015 https://se.wikimedia.org/wiki/Strategi/Strategiarbete_2015

 • WP 16 Webbstjärnan och Wikiversity

  Dagens gäst är Ylva Pettersson, lärare i Skara och ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse. Vi pratade om hur hennes elever skapade en egen mooc på Wikiversity och tävlade i Webbstjärnan. […]

 • WP 15 Mötesplats Open Access

  Dagens gäst är Jan Ainali från Wikimedia Sverige. Vi pratade om konferensen Mötesplats Open Access i Malmö, Wikimedia Sveriges årsmöte, Björn Helgessons examensarbete och BUS stämning av Wikimedia Sverige.

 • WP 14 Nordiska museet och skrivstugan om mode

  Dagens gäster är Susanna Janfeldt och Lena Palmkvist från Nordiska museet.

 • WP 13 Synskadad wikipedian

  Är funktionshinder ett problem om man vill skriva på Wikipedia? Vilka hjälpmedel finns och hur bra fungerar de?

 • WP 12 Bibliotek och Wikipedia

  Avsnitt 12 handlar om Bibliotekets roll på Wikipedia. Intervjuad denna vecka är Maria Björk som arbetar på Uppsala stadsbibliotek. Vi pratar om folkbildning, vilken roll biblioteken har och attityder till […]

 • WP 11 Gemenskapen runt om i Sverige

  Dagens program handlar om den lokal gemenskapen runt om i landet. Ett samtal mellan Sten Sundin (Falun), Per Andersson (Göteborg), Mikael Lindmark (Umeå), Håkan Wester (Uppsala) och Gustav Lundin (Uppsala+Västerås). […]

 • WP 10 Högskolan och Wikipedia

  Ett samtal om hur och varför forskare ska engagera sig på Wikipedia.

 • WP 9 Vad är det vi gör?

  Ett samtal om vår hobby och hur vi beskriver den.

 • WP 8 Skrivstuga om humaniora

  Podden besökte skrivstugan i Uppsala 4 december 2014 och pratade med några av deltagarna.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.