Månad: oktober 2021

  • Avsnitt 152 – schablondata

    allar och wikidata, censur eller orelevans, procentuella förbättringar, hur långt är ett snöre, namnstopp, och katalogiserade verktyg.

  • Avsnitt 151 – rätta data?

    r i kvalitetskontroll av Wikidata på Wikipedia, har för mycket xxx-klassat på första sidan, behandlar tråkig vandalisering, röstar på kommittéer och nominerar verktyg.

  • Avsnitt 150 – data från fjärran

    Vi vränger ut och in på Wikipedias förhållande till Wikidata, svarar på mejl, rensar cachen, drar fler fast små pengar, och får möjlighet att svar bättre.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.