Månad: februari 2021

 • Avsnitt 122 – parameterfritt

  Vi Wikidatafierar mallar, rödlänkar i förgreningar, nominerar och motionerar, användarundersöks och blockeras lokalt.

 • Avsnitt 121 – faktapackat

  Vi boxar in alla fakta i en ruta, kapar dödsår, raggar historieskrivare och bildröstare, tipsar om tävlingar och en himla massa träffar.

 • Avsnitt 120 – källa på det?

  Vi går ner i vår källare och pratar mallar, upphovsrätt, avgångar, återkopplingar och bevakningslistor - globala och i appen.

 • Avsnitt 119 – ett åtgärdspaket

  Vi åtgärdar ett behov om information om mallar, auktoriserar en diskussion, uppför oss enligt den nya koden, tittar på Tyskland och lägger in ett hårt mellanslag.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, Wikipediapodden on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.